28 лютого 2024 р. на кафедрі технологічної і професійної освіти (факультет технологічної і професійної освіти) Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулося засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»  другого (магістерського) рівня вищої освіти. Метою зібрання стало обговорення, а відтак оновлення змістового наповнення ОПП.

   В обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» взяли участь Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Борисенко Надія Анатоліївна – гарант ОПП, канд. пед. наук, ст. викладач; Хоруженко Тетяна Анатоліївна – канд. пед. наук, доцент; Шевель Борис Олександрович – канд. пед. наук, доцент; Погорєльський Микола Миколайович – директор Кролевецького ліцею № 1 Кролевецької міської ради; Аббасова Аліна Ельдарівна, Лисий Вадим Олегович – здобувачі  вищої освіти за ОП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня, предметної спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

   У ході засідання було обговорено зміни до ОПП, розглянуто пропозиції щодо уточнення назв дисциплін, оновлення переліку вибіркових дисциплін. Під час засідання роботодавці наголосили на необхідності посилення практичної підготовки фахівців технологічної освіти. З метою вдосконалення освітньо-професійної програми члени робочої групи ОПП також проаналізували результати опитування здобувачів освіти та стейкголдерів (роботодавців), яке було проведено в січні 2024 р.

   Учасники зібрання дійшли висновку оприлюднити проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на сайті Глухівського НПУ ім. О.Довженка для громадського обговорення.

Дякуємо всім учасникам засідання за участь та плідну співпрацю!