24 квітня на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулася гостьова лекція для здобувачів світи за ОНС «Доктор філософії» відомої вченої Лариси Лук’янової. Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України прочитала лекцію на тему «Ідея освіти впродовж життя: від теорії до практики». Вчена звернула увагу слухачів на те, що ідея навчання впродовж життя входить до ключових компетентностей, визначених у законі «Про освіту», яким керується НУШ. Навчання потрібне не лише, щоб знати, але й щоб вміти знайти необхідні знання і знати, як вчитись.
Крім того, аби здобувачі освіти краще навчилися адаптуватися до змін та були затребуваними за будь-яких умов, освітня реформа в Україні змінює сам підхід до навичок. Зараз і в майбутньому здатність вирішувати проблеми, вміння генерувати ідеї та втілювати їх, критичне мислення, здатність співпрацювати, попереджувати і розв’язувати конфлікти, знати про свої права та обов’язки і вміння підлаштовуватись під зовнішні фактори – просто необхідні.

Lukjanova_lekcija_1.jpg    L0.jpg 

L1.jpg

 L2.jpg

 L3.jpg

 L4.jpg

 L5.jpg

 L6.jpg