Реалізація завдань партнерської співпраці

   24 травня 2022 року завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, д.п.н., професор Ковальчук В.І. взяв участь у засіданні кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Зустріч відбулася в рамках меморандуму про співпрацю між двома кафедрами. На порядку денному було обговорення питання Імплементації завдань «Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» у системі професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Завідувач кафедри кафедри професійної і вищої освіти д.п.н., професор Сергеєва Л.М. ознайомила учасників з ключовими завданнями Концепції та Планом заходів. У своєму виступі Василь Іванович закцентував увагу на одному із завдань Концепції - удосконаленні програм підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, оскільки кафедра здійснює підготовку педагогів професійного. В системі підготовки майбутніх фахівців кафедра приділяє увагу: формуванню змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища; залученню до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; проведенню заходів щодо розвитку педагогічних працівників; популяризації дуальної форми здобуття освіти; залученню здобувачів освіти до неформальної та інформальної освіти тощо. За результатами обговорення прийнято рішення про продовження подальшої спільної співпраці з питань розвитку професійної освіти.

viber 2022 05 25 12 01 23 307

viber 2022 05 25 12 01 24 973