Відкрита лекція старшого викладача Опанасенка В.П. на тему «Зернозбиральні комбайни».

   25 травня 2022 року старшим викладачем кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, кандидатом педагогічних наук Опанасенком Віталієм Петровичем було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини» на тему: «Зернозбиральні комбайни».

Лекція проводилася для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції  та харчові технології) освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (гр. 25-Пр(М) та 14-Пр(М)).

Віталій Петрович під час викладення лекційного матеріалу розкрив особливості зернових культур як об’єкта збирання, способи їх збирання та агротехнічні вимоги до зернозбиральних комбайнів. У лекції особливу увагу було звернено на призначення, загальну будову та принцип дії зернозбиральних комбайнів, вказав сучасні підходи до класифікації зернозбиральних машин на основі статистичної інформації Systematics (EUROWEB) в залежності від їх основних параметрів.

Під час заняття лектором використані засоби забезпечення мотивації навчання: розкрито значення технологічної операції збирання зернових для отримання виробниками сільськогосподарської продукції високих врожаїв, а також взаємозв’язок лекційного матеріалу зі змістом навчального курсу «Агрономія» та першого змістовного модуля дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини». Застосовувалися цифрові технології, презентація, відео. Лекція викликала зацікавлення студентів, що супроводжувалося дискусією між викладачем та здобувачами.

На занятті були присутні проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна, декан факультету технологічної і професійної освіти доктор педагогічних наук, доцент Бурчак Станіслав Олександрович, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович, викладачі кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Росновський Микола Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Вовк Богдан Іванович та доктор філософії, старший викладач Маринченко Євгеній Олегович. Присутні відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного заняття, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та фахових компетентностей здобувачами вищої освіти, професійність, відповідність сучасним вимогам до організації освітнього процесу.

Старший викладач Опанасенко Віталій Петрович продемонстрував професійну компетентність лектора, необхідний науково-методичний рівень, доступність і послідовність викладення матеріалу під час лекції.

11111  22222

33333  44444

55555  66666

77777  88888

99999  101010

1111111  121212

131313  141414

151515   161616

 171717