9 червня 2022 року відбувся захист практики (Дослідницька практика з написання магістерської роботи) студентами 6М-Пр(М) групи, спеціальності 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). Практика тривала з 09.05.2022 р. до 29.05.2022 р. на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва. Під час проходження практики магістранти набули досвіду проведення педагогічних досліджень, упровадження розроблених методик у практику та апробації результатів своїх наукових доробок через підготовку статей, тез, доповідей на студентські науково-практичні конференції та для публічного захисту наукового дослідження за темою магістерської роботи.

2 1

   Крім вищеозначеного, здобувачі освіти виконували індивідуальні завдання поставлені перед ними груповими керівниками відповідно до теми магістерської роботи.

  В роботі конференції взяли участь: завідувач практик Бондаренко А.П., групові керівники: завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Ковальчук В.І., викладачі кафедри Ігнатенко Г.В., Самусь Т.В., Маринченко Є.О., Опанасенко В.П..

6_1.jpg 7.jpg

10  11.jpg

Модератором відеоконференції виступив відповідальний за практичну підготовку на кафедрі В.П. Опанасенко.

Кращими доповідачами визнані: Рожков Олександр, Тименко Олександр.

3 1 4 

9