Захист технологічної практики

   29 червня відбувся захист технологічної практики здобувачами освіти 24-Пр(М) групи спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). Звітування студентів за результатами технологічної практики було організовано у формі відеоконференції за допомогою сервіса Zoom.

232323

   Під час своїх доповідей здобувачі освіти підтвердили досягнення мети практики – формування фахової компетентності майбутніх фахівців з технології виробництва і переробки продуктів сільського господарства шляхом вивчення виробничо-господарської діяльності і структури управління підприємств та їх підрозділів, технологічних процесів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, придбання практичних навичок з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та агрегатів, закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін. Студенти підкреслили важливість даної практики для удосконалення практичних умінь та навичок, а також для набуття досвіду використання теоретичних знань у процесі практичної діяльності на виробництві.

 121212 image1

image3 image4

image5  image6

image8  image9

 Керівник відділу практики А.П. Бондаренко, викладачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва: Б.І. Вовк (груповий керівник практики) та В.П. Опанасенко (факультетський керівник практики), які брали участь у конференції, відмітили високий рівень виконання завдань практики Рябченком Богданом.