Міжнародне науково-педагогічне стажування в Економічному Університеті у місті Краків (Польща)
 
    З 09 вересня - 27 вересня 2019 року Маринченко Інна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій пройшла Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації на базі Економічного Університету у місті Краків (Польща). Метою стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними методами навчання, набуття досвіду впровадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
Завдання програми:
 1. Створити форум для обміну думками щодо викладання в університеті
 2. Заохочувати колег до самооцінки, як викладачів університету
 3. Надати колегам обрані інструменти (та практики), які можуть використовуються в аудиторіях з метою підвищення якості (привабливості) викладання.
 4. Визначити проблеми, з якими українська система вищої освіти буде стикатися найближчим часом
 5. Сприяти подальшій науковій співпраці між українськими та польськими науковцями.
Програма стажування складалась з трьох модулів:
    Модуль 1. Новітні та інноваційні методики викладання (дистанційний онлайн-курс та індивідуальна робота).
У програмі модуля було розгянуто такі теми: «Вступ до курсу: цілі, процедури, графік роботи». «Міждисциплінарне навчання». «Мобільність студентів та працівників у Європейському Союзі».
    Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі (дистанційний онлайн-курс та індивідуальна робота).
Теми модуля: «Європейські системи вищої освіти». «Інтернаціоналізація вищої освіти».
    Модуль 3. Система вищої освіти в Європі (3-денний виїзний модуль в Кракові з проведенням міжнародної конференції).
Програма модуля включала такі теми: «IT-технології в навчанні: семінар», «Гейміфікація», «Візит до UCUE Campus», «Проект UEK HUB», «Мотивація студентів», «Робота з іноземними студентами», «Польська система вищої освіти на перехідному етапі – Законодавчі основи», «Польська система підготовки науковців, аналіз змін в системі під час перехідного періоду – класифікації польських ВНЗ та науково-дослідних інститутів».
Протягом кожного модуля відбувалися онлайн консультації, робота над проектами, підготовка та індивідуальна робота, круглі столи, панельні дискусії.
 
Лекторами стажування були:
Jacek Klich –доктор економічних наук, професор в університеті економіки в Кракові, співробітник Департаменту державного управління; Marek Benio – доктор економічних наук, професор в університеті економіки в Кракові, а також досвідчені викладачі Краківського економічного університету: Aneta Powroźnik, Anna Stanisławska-Mischke, Arutr Szczygieł-Ryss.
Навчання 1-го та 2-го модулів відбувалося англійською мовою. Модуль 3 – англійською з перекладом.
 
 
    Завершальними етапом стажування була польсько-українська Міжнародна науково-практична конференція «New Education». Examples of Participants (27 вересня 2019 р.) у м. Краків (Польща) на базі Економічного Університету. Яка проводилась за ініціативи «Європейської ліги професійного розвитку».
По завершенню навчання учасникам видано сертифікат Краківського економічного університету про проходження міжнародного стажування (120  годин).

Вітаємо команду нашого факультету із зайнятим другим місцем у Foot-quest «Довженковими стежками»

  

Наші переможці:

 1. Мурашко В.
 2. Муженко І.
 3. Коробко В.
 4. Бузов В.
 5. Тимошенко Р.
 6. Нечит А.
 7. Хорева І.

 

Звітна науково-практична конференція молодих учених та студентів
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

   23-24 квітня 2019 року на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університеті імені Олександра Довженка з метою підведення підсумків науково-дослідної роботи, посилення інтеграції освітнього процесу, науки, залучення до наукової роботи обдарованої молоді, була проведена звітна науково-практична конференція молодих учених та студентів. Робота конференції супроводжувалася виставкою студентських наукових робіт.

   З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету технологічної і професійної освіти, канд. пед. наук, доц. Ігнатенко Сергій Віталійович. Привітав присутніх із початком конференції та наголосив на важливості науково-дослідницької діяльності студентів, що є невід’ємною складовою освітньої діяльності в системі вищої освіти.

    Молоді вчені та студенти представили результати своїх наукових досліджень, слухачі відзначили високий науковий рівень доповідей, професійність та практичний підхід щодо вирішення реальних педагогічних проблем, здатність у діалоговому режимі відстоювати власні теоретичні позиції.

     

       

  

  

   Найкращими виступами на пленарному засіданні було визначено доповіді Омелечка Євгена (науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Курок В. П.), Вітюк Наталії (науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Воїтелєва Г. О.), Федченка Максима (науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Ковальчук В. І.).

   Конференція молодих учених та студентів пройшла в цікавому й незвичному форматі. Висловлюємо подяку організаторам та викладачам факультету технологічної і професійної освіти за підтримку професійної та технологічної освіти в Україні.


 

Засідання секції професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

24 квітня 2019 року у рамках звітної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» на факультеті технологічної і професійної освіти відбулося засідання секції професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва. Робота секції супроводжувалася виставкою студентських наукових робіт.

На секційному засіданні були представлені виступи студентів ОС «бакалавр». Відзначено найкращі доповіді наступних студентів: Лученка Кирила (науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викладач Самусь Т. В.), Лукаша Ігоря (науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викладач Опанасенко В. П.), Бутка Сергія (науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ігнатенко Г. В.).

  

  

     

Щиросердно дякуємо голові ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету технологічної і професійної освіти, канд. пед. наук, ст. викладачу Вовку Б. І. та викладачам кафедри професійної освіти та технологій с.-г. виробництва за організацію конференції, створення атмосфери справжнього інтелектуального свята, можливість обговорити цікаві наукові розвідки професійної освіти.


 

1