Звітна конференція 10.04.2020 кафедра ТПО
   На факультеті технологічної і професійної освіти 10.04.2020 р. в дистанційному режимі відбулося дві звітні конференції з педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти на робочому місці вчителя трудового навчання та технологій, інформатики. Магістранти групи 6М-Т проходили практику в старших класах і звітувалися про виконану роботу о 13.00. Студенти груп 41-Т і 22-Т, які поглиблювали свою психолого-педагогічну та методичну підготовку в 5-9 класах, захищалися о 14.00, цього ж дня.
Обидві конференції були організовані та проведені кафедрою технологічної та професійної освіти в форматі відео-конференції за допомогою сервісу Zoom. Не зважаючи на те, що для кафедри проведення заходів у такому форматі є першим досвідом, завдяки вдалому керівництву доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України В.П. Курок та злагодженій роботі всього колективу кафедри, конференції пройшли успішно і приємно вразили всіх її учасників.
   Відкривали захист практики завідувач відділу практик ГНПУ ім. О.Довженка А.П. Бондаренко та модиратор конференції, доцент кафедри технологічної та професійної освіти О.М. Литвин, яка керувала всім процесом її проходження. Також учасники конференцій прослухали вітальне слово декана факультету ТПО, доктора педагогічних наук, доцента Б.О. Грудиніна.
На зв'язок вийшла більшість студентів вказаних груп та їх групових керівників, методистів з трудового навчання та технологій, методистів з інформатики, консультантів з психології. З причини обмеженого часу проведення конференцій виступити змогли не всі.
Староста групи 6М-Т Ольга Василенко донесла до слухачів узагальнений звіт усієї групи, який супроводжувався презентацією з фотографіями, які були зроблені на уроках та виховних заходах під час проходження магістрантами педпрактики. З цієї групи встигли виступити Безбородий Андрій, Олійник Тетяна, Нечипоренко Олена, Москаленко Тетяна, Чиж Андрій. З групи 41-Т виступили Єрмак Анастасія, Мехедок Валерія, Поліщук Дарина, Харченко Анна, з групи 22-Т – Богдашкіна Юлія, Маханьков Роман, Савощенко Владислав, Самоброд Яна, Сергієнко Ірина. Студенти у своїх виступах не тільки звітувалися про виконану роботу, а й ділилися досвідом її проведення в умовах карантину, торкалися деяких проблемних питань, висловлювали пропозиції щодо покращення підготовки до педагогічної практики.
   Доповнили виступи студентів та дали оцінку їх роботі викладачі: Білевич І.В., Білевич С.В., Благосмислов О.С., Воїтелєва Г.О., Дещенко О.С., Зінченко А.В., Ільїна Н.М., Литвин О.М., Марченко С.С., Мисник С.О., Толмачьов В.С., Хоруженко Т.А., Шевель Б.О.
Завершила обидві конференції завідувач кафедри Курок В.П., яка дала узагальнюючу оцінку організації та проведення педагогічної практики в указаних групах, звітних конференцій та настанову на подальшу роботу студентів і педагогічного колективу в умовах карантину.
Захист педпрактики (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача)
магістрантів кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій
   Згідно з навчальним планом підготовки магістрів спеціалізації 015.01 Професійна освіта (Будівництво) та 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) студенти факультету технологічної і професійної освіти з 30.09.2019 р. до 27.10.2019 р. проходили педпрактику (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача) на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Підсумкова конференція із захисту означеної практики відбулась 7 листопада 2019 р.
   Цього року педагогічну практику проходив 21 студент. Педагогічна практика мала на меті формування в магістрантів професійної компетентності шляхом залучення їх до вивчення та аналізу системи управління освітнім процесом на рівні закладу, формування готовності до викладання дисциплін циклу професійної підготовки педагогів професійного навчання, а також здійснення виховної роботи в ролі куратора студентської групи.
   Під час проходження педпрактики магістранти ознайомилися із педагогічним досвідом роботи викладачів закладу, проводили бесіди з викладачами закладу вищої освіти, кураторами, студентами, також проводили залікові заняття та брали участь в організації поза навчальної діяльності, аналізували комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також навчальні досягнення студентів з дисциплін професійної підготовки, відвідували заняття та виховні заходи в закріпленій групі.