Магістранти другого курсу факультету технологічної і професійної освіти йдуть на педагогічну практику
(Педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача)
 
   Педагогічна практика у ЗВО на робочому місці викладача є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів. Її метою визначено формування професійних компетентностей шляхом залучення студентів-практикантів до вивчення та аналізу системи управління освітнього процесу у вищих навчальних закладах, формування готовності магістранта до викладання дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а також здійснення виховної роботи.
   На факультеті технологічної і професійної освіти в період з 22.09.2020 р. по 24.09.2020 р. було проведено настановні конференції з педагогічної практики (Педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача) для студентів другого курсу магістратури груп:
  • 62М-Пр(Б) (спеціальність: 015 Професійна освіта (Будівництво)),
  • 62М-Пр(К) (спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)),
  • 62М-Пр(М) (спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)),
  • 62М-Т (спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)).
Упродовж проходження практики з 28.09.2020 р. по 25.10.2020 р. студенти будуть виконувати обов’язки викладача ЗВО та куратора студентської групи.
Захист практик в умовах дистанційного навчання студентами ОПП 015 «Професійна освіта (Будівництво)»
 
   Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) студенти (20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б)з груп) факультету технологічної і професійної освіти з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. проходили педпрактики (навчально-залікова на робочому місці майстра виробничого навчання та педагогічна у професійних навчальних закладах на робочому місці викладача) на базі навчальних закладів м. Глухова, м. Шостки, м. Коломиї, м. Міжгір’я, м. Кролевця та м. Путивль, тобто за місцем проживання або місцем майбутнього працевлаштування.
Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom» на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Підсумкові конференції із захисту означених практик відбувались згідно розпорядження № 70 від 14.05.2020 р. 20.05.20 р. та 21.05.2020 р.
   Робота в умовах карантину – це нова практика для кожного з нас. Дистанційна форма навчання – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від закладу освіти, а також звітувати про результати практичної підготовки використовуючи необхідні технічні засоби, що власне і спробували зробити студенти 20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б) груп на чолі з керівниками практик та консультантами із психології: Єсипенко А. Д., Литвиновою Н. В., Перунком О. М., Хоменко О. Г., Лівінським О. М. Ільїною Н. М., Мисник С. О.
   Загалом, майбутні фахівці досягнули мету практик і впоралися з поставленими завданнями. Про це свідчить якісно підготовлена документація з фаху.
Працюючи зі студентами, практиканти доклали багато зусиль, професійних знань, методичної майстерності та креативності до організації освітнього процесу в закладах освіти, дбаючи про різнобічний розвиток своїх підопічних.
   Результатами проведеної роботи та власними враженнями студенти 6 М Пр (Б)з та 20-22 Пр (Б) груп поділилися під час звітної конференції.
Майбутні фахівці показали високий рівень теоретико-методичної та практичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в процесі дистанційної навчально-виховної роботи, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактик.
Керівники оцінили проведену студентами роботу, проаналізували звітну документацію та надали корисні поради для майбутніх фахівців.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістранти отримали цінний професійний досвід та показали високий рівень фахової підготовки.
 
Звіт підготувала ст. викладач, канд. пед. наук Литвинова Н.В.
Захист практик в умовах дистанційного навчання студентами ОПП 015 «Професійна освіта (Будівництво)»
 
   Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) студенти (20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б)з груп) факультету технологічної і професійної освіти з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. проходили педпрактики (навчально-залікова на робочому місці майстра виробничого навчання та педагогічна у професійних навчальних закладах на робочому місці викладача) на базі навчальних закладів м. Глухова, м. Шостки, м. Коломиї, м. Міжгір’я, м. Кролевця та м. Путивль, тобто за місцем проживання або місцем майбутнього працевлаштування.
Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom» на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Підсумкові конференції із захисту означених практик відбувались згідно розпорядження № 70 від 14.05.2020 р. 20.05.20 р. та 21.05.2020 р.
   Робота в умовах карантину – це нова практика для кожного з нас. Дистанційна форма навчання – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від закладу освіти, а також звітувати про результати практичної підготовки використовуючи необхідні технічні засоби, що власне і спробували зробити студенти 20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б) груп на чолі з керівниками практик та консультантами із психології: Єсипенко А. Д., Литвиновою Н. В., Перунком О. М., Хоменко О. Г., Лівінським О. М. Ільїною Н. М., Мисник С. О.
   Загалом, майбутні фахівці досягнули мету практик і впоралися з поставленими завданнями. Про це свідчить якісно підготовлена документація з фаху.
Працюючи зі студентами, практиканти доклали багато зусиль, професійних знань, методичної майстерності та креативності до організації освітнього процесу в закладах освіти, дбаючи про різнобічний розвиток своїх підопічних.
   Результатами проведеної роботи та власними враженнями студенти 6 М Пр (Б)з та 20-22 Пр (Б) груп поділилися під час звітної конференції.
Майбутні фахівці показали високий рівень теоретико-методичної та практичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в процесі дистанційної навчально-виховної роботи, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактик.
Керівники оцінили проведену студентами роботу, проаналізували звітну документацію та надали корисні поради для майбутніх фахівців.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістранти отримали цінний професійний досвід та показали високий рівень фахової підготовки.
 
Звіт підготувала ст. викладач, канд. пед. наук Литвинова Н.В.

   Упродовж 15 та 16 квітня на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (група 6 М-Пр (К)), а також навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання) здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (групи 21 Пр (К)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

   Відкривали захист практик вітальним словом декан факультету ТПО, доктор педагогічних наук, доцент Б.О. Грудинін, завідувач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій А.Д. Єсипенко, завідувач відділу практик ГНПУ ім. О.Довженка А.П. Бондаренко та модиратор конференції, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій А.В. Зінченко, яка керувала всім процесом її проходження.

   На зв'язок вийшла більшість студентів вказаних груп (17 студентів) та їх групових керівників, методистів (Васенок Т.М., Маринченко І.В, Зінченко А.В. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.). З причини обмеженого часу проведення конференцій виступити змогли не всі.

   Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.

Захист практик
   Упродовж двох днів на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (група 6 М-Пр (Б)), а також навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання) здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (групи 24 Пр (Б), 45 Пр (Б)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.
   Цього року означені практики проходило 28 студентів. Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження та надавали методичні поради студентам групові керівники та методисти (Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Хоменко О. Г., Литвинова Н. В., Перунок О.М. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.).
   Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки  
.