Результати анкетування здобувачів освіти ОП 
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»
1 семестр 2023-2024 н.р.
 
Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 
 
Результати анкетування здобувачів освіти ОП 
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»
2 семестр 2022 н.р.
 
Результати анкетування здобувачів освіти ОП 
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»
2 семестр 2021 н.р.