Результати анкетування здобувачів освіти ОП 

«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»
2 семестр 2022 н.р.

Академічна доброчесність

Відкритість і прозорість програми

Контрольні заходи

Навчання за ОП

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Участь здобувачів освіти у системі якості

Формування м'яких навичок _soft skills

 

Результати анкетування здобувачів освіти ОП 

«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»
2 семестр 2021 н.р.

Академічна доброчесність

Відкритість і прозорість програми

Контрольні заходи

Навчання за ОП

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Участь здобувачів освіти у системі якості

Формування м'яких навичок _soft skills