9 червня 2022 року відбувся захист практики (Дослідницька практика з написання магістерської роботи) студентами 6М-Пр(М) групи, спеціальності 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). Практика тривала з 09.05.2022 р. до 29.05.2022 р. на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва. Під час проходження практики магістранти набули досвіду проведення педагогічних досліджень, упровадження розроблених методик у практику та апробації результатів своїх наукових доробок через підготовку статей, тез, доповідей на студентські науково-практичні конференції та для публічного захисту наукового дослідження за темою магістерської роботи.

2 1

 2022-06-19_104405.png  

14 червня 2022 року НПП кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва та здобувачі вищої освіти взяли участь у VІ Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвяченихі пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», які щорічно проводить Iнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Джерело інновацій на Сумщині

02.06.2022 р., КОВАЛЬЧУК В.І., зав. кафедри професійної освіти та технологій с/г виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, д.п.н., професор взяв участь у панорамному вебінарі «Джерело інновацій» організованого кафедрою професійної та вищої освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України. В заході прийняли участь учасники експериментальних педагогічних майданчиків, які працюють за  темою «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в НПЦ ЗП(ПТ)О».

Відкрита лекція старшого викладача Опанасенка В.П. на тему «Зернозбиральні комбайни».

   25 травня 2022 року старшим викладачем кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, кандидатом педагогічних наук Опанасенком Віталієм Петровичем було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини» на тему: «Зернозбиральні комбайни».

Лекція проводилася для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції  та харчові технології) освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (гр. 25-Пр(М) та 14-Пр(М)).

Реалізація завдань партнерської співпраці

   24 травня 2022 року завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, д.п.н., професор Ковальчук В.І. взяв участь у засіданні кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Зустріч відбулася в рамках меморандуму про співпрацю між двома кафедрами. На порядку денному було обговорення питання Імплементації завдань «Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» у системі професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Завідувач кафедри кафедри професійної і вищої освіти д.п.н., професор Сергеєва Л.М. ознайомила учасників з ключовими завданнями Концепції та Планом заходів. У своєму виступі Василь Іванович закцентував увагу на одному із завдань Концепції - удосконаленні програм підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, оскільки кафедра здійснює підготовку педагогів професійного. В системі підготовки майбутніх фахівців кафедра приділяє увагу: формуванню змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища; залученню до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; проведенню заходів щодо розвитку педагогічних працівників; популяризації дуальної форми здобуття освіти; залученню здобувачів освіти до неформальної та інформальної освіти тощо. За результатами обговорення прийнято рішення про продовження подальшої спільної співпраці з питань розвитку професійної освіти.

Розширюємо співпрацю

    18 травня 2022 року завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, д.п.н., професор Ковальчук В.І. відвідав Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж. В ході зустрічі з директором коледжу Вінтоняком Миколою Васильовичем обговорені шляхи співпраці між закладами. 

viber 2022 05 25 12 24 51 640

РЕЗОЛЮЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
 
  Організатори конференції: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
.
   У роботі конференції прийняли участь 357 учасників із України та 8 закордону.
 Основна мета Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» – обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо теоретичного та методичного забезпечення підготовки майбутнього педагога до впровадження в освітній процес інноваційних технологій.
 
   За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними закладами вищої освіти України і зарубіжних країн, де ведеться підготовка майбутніх педагогів професійного навчання. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів.
2. Розширити взаємодію ЗВО у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.
3. Посилити зв'язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів до вирішення наукових проблем професійної освіти.
4. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень з проблем професійної освіти.
5. Продовжити обмін досвідом і забезпечити можливість ведення дискусій сучасних проблем професійної освіти між вченими, які представляють різні ЗВО України і країни ближнього і дальнього зарубіжжя.
6. Підтримати науково-дослідну і практичну діяльність кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка щодо удосконалення і подальшого розвитку спеціальності  «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)».
7. Схвалити видання Збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».
 

 

Opanasenko

Підключення до конференції доступне за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/2165179876?pwd=dG45L2dVZmttZzNXQTVTbGNWaFo5dz09
Ідентифікатор конференції: 216 517 9876
Код доступу: 11111